OUTSOURCING

Outsourcing informatyczny w skrócie Outsourcing IT – jest nowoczesną strategią zarządzania, która polega na oddaniu na zewnątrz (partnerowi zewnętrznemu) zadań niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalnością firmy.

Dzięki temu firma może skupić swoje zasoby i środki finansowe na tych obszarach, w których osiąga przewagę konkurencyjną. Przedsiębiorstwo, decydując się na outsourcing IT, zapewnia sobie najwyższą jakość usług w oparciu o doświadczoną i wysoko wykwalifikowaną kadrę, gwarantującą stworzenie profesjonalnej strategii rozwoju IT, odpowiadającej potrzebom biznesowym Klienta. Outsourcing IT pozwoli również w łatwy sposób kontrolować i optymalizować budżet, zmniejszyć nakłady na utrzymanie infrastruktury, a także obniżyć, a nawet zredukować wydatki na zatrudnienie pracowników czy szkolenia w obrębie IT.

Podstawowe elementy projektów outsourcingowych NETDATA to, między innymi, dobrze zdefiniowany przedmiot umowy, precyzyjne określenie oczekiwań i możliwości, zaufanie i partnerstwo w stosunkach stron. Docelowe rozwiązanie powstaje zawsze jako odpowiedź na wymagania Klienta. Pozwala to osiągnąć rozwiązania, które są najbardziej korzystne dla naszych Klientów.

Outsourcing jest obecnie jedną z najefektywniejszych strategii zarządzania przedsiębiorstwem, która przynosi wielorakie korzyści.

Decydując się na stałą współpracę z firmą NETDATA, otrzymujecie Państwo kompleksową obsługę informatyczną swojego przedsiębiorstwa. Pozwala to skupić zasoby i środki finansowe Państwa firmy na obszarach w których osiąga ona przewagę nad konkurencją, nie martwiąc się o niezbędne do tego celu narzędzia IT i ich poprawne funkcjonowanie. W dodatku zapewniacie sobie najwyższą jakość usług świadczonych przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, gwarantującą profesjonalną i szybką obsługę informatyczną.

Zastosowanie outsourcingu IT w działalności firmy pozwala na redukcję kosztów materialnych (obejmujących nakłady na infrastrukturę teleinformatyczną), osobowych i organizacyjnych. Przekazanie przez firmę swojej działalności informatycznej usługodawcy zewnętrznemu, pozwala jej na koncentrację na głównym przedmiocie działalności, a zarazem umożliwia dostęp do najnowszych technologii i nowoczesnych i efektywnych rozwiązań informatycznych.

Korzyści strategiczne

 • Gwarancja kompleksowej obsługi systemów informatycznych
 • Odpowiednie dopasowanie informatyki do potrzeb biznesu
 • Możliwość skupienia się jedynie na kluczowej działalności
 • Łatwy dostęp do wiedzy (know-how) dotyczącej organizacji pracy IT
 • Gwarancja stworzenia profesjonalnej strategii rozwoju IT odpowiadającej potrzebom biznesowym,
 • Dostęp do najnowszych technologii
 • Zabezpieczenie przed odejściem z pracy przeszkolonego pracownika
 • Konsulting zawarty w cenie usługi
 • Gwarancja ciągłości pracy systemów informatycznych
 • Klarowny sposób oceny jakości, gwarantowany umową SLA (Service Level Agreement).

Korzyści finansowe

 • Stały poziom kosztów obsługi (abonament miesięczny określony w umowie),
 • Gwarancja redukcji kosztów w obrębie obsługi IT
 • Gwarancja optymalizacji parametrów i związanych z nimi kosztów zewnętrznych (łącza, aktualizacja sprzętu, licencje etc.)
 • Redukcja kosztów związana z podnoszeniem kwalifikacji pracowników,
 • Opłata za outsourcing stanowi koszt uzyskania przychodu
 • Gwarancja doboru optymalnych rozwiązań IT dopasowa­nych do potrzeb biznesu